ФРЕНСКО - БЪЛГАРСКИ

Чакащи превод:

fienter
gadget
ebreite
venezuela
la venezuela
pourboires
painture
tapissiere
Въведете думата или израза, който искате да добавите:

Моля, въведете числото 681 в полето:
Въведете превода на думата или израза:

*Ако не намерите превод на някоя дума, опитайте пак по-късно, възможно е да бъде добавена.
Ползването на нашите услуги е единственият начин това да става по-бързо.
**Чакащи превод (нарастват по-бързо от добавяните 10-50 дневно): 8
***Ако не намирате някоя дума, а знаете нейния превод - добавете я тук.