Постави на своя сайт:
 Поставяйки речника и на вашия сайт, вие едновременно увеличавате неговата функционалност и ни помагате да добавяме повече думи, като получаваме информация какво е търсено.
 Кода, който трябва да копирате и поставите в страницата ви е:

<IFRAME name="inlineframe" src="http://www.rechnik-bg.com/small.php?style=style_sm.css"
width=200 height=200 marginwidth=0 marginheight=0 frameborder=0 scrolling=auto >
</IFRAME>


Където удебеления текст не е задължителен. Той указва просто път към ваше CSS.

Също така ставате и наши приятели, които ни помагат в обогатяването на този речник и затова и ние ще сложим линк, сочещ към вас :)

Достъп от GSM: wap.rechnik-bg.com

ONLINE
УРОЦИ/КУРСОВЕ
ПО
ФРЕНСКИ!
ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА ВАШЕТО ДЕТЕ

Design by BMSoft