ФРЕНСКО - БЪЛГАРСКИ

Чакащи превод:

fienter
моркови
отивам си
corselet
условно наклонение
potins
gomme gogne
abare
плачещ
притеснения
s"attirer
laxe
перач
круши
tenecious
selibater
essorage
les chiens
Въведете думата или израза, който искате да добавите:

Моля, въведете числото 681 в полето:
Въведете превода на думата или израза:

*Ако не намерите превод на някоя дума, опитайте пак по-късно, възможно е да бъде добавена.
Ползването на нашите услуги е единственият начин това да става по-бързо.
**Чакащи превод (нарастват по-бързо от добавяните 10-50 дневно): 1806
***Ако не намирате някоя дума, а знаете нейния превод - добавете я тук.