АНГЛИЙСКО - БЪЛГАРСКИ

Чакащи превод:

findings
предразполага
домакински задължения
skwer
чистя праха от мебелите
who his wife
streang
bolstering
bordering you
ciaim
racking
rucking
mugshot
disgruntle
insecne
keep notes
powertool
put the books
Въведете думата или израза, който искате да добавите:

Моля, въведете числото 681 в полето:
Въведете превода на думата или израза:

*Ако не намерите превод на някоя дума, опитайте пак по-късно, възможно е да бъде добавена.
Ползването на нашите услуги е единственият начин това да става по-бързо.
**Чакащи превод (нарастват по-бързо от добавяните 10-50 дневно): 46
***Ако не намирате някоя дума, а знаете нейния превод - добавете я тук.