Българско-Френско-Български речник:


Чакащи превод:

щ
отнася
gueuze
пасатор
дюнер
изпълнителен
катка
влияе
възбуден
неразделен
окончателно
обеца
разминавам
прибори
прецизен
обвързан
попита
сламка
Въведете думата или израза, който искате да добавите:

Въведете превода на думата или израза:

*Ако не намерите превод на някоя дума, опитайте пак по-късно, вероятно ще е добавена.
**Ако не намирате някоя дума, а знаете нейния превод - добавете я тук

Постави на своя сайт:

вземи кода



Design by BMSoft