Българско-Английско-Български речник:


Чакащи превод:

плочки
rockabye
troubleshoot
маке
попринцип
рака
ru
оказа се
отнася се
lagging
час на класа
бемка
вълни
взима
включвам се
изненадващо
открива
отделя
Въведете думата или израза, който искате да добавите:

Моля, въведете числото 681 в полето:
Въведете превода на думата или израза:

*Ако не намерите превод на някоя дума, опитайте пак по-късно, вероятно ще е добавена.
**Ако не намирате някоя дума, а знаете нейния превод - добавете я тук

Постави на своя сайт:

вземи кодаDesign by BMSoft